BÁO GIÁ THUÊ MÁY PHOTOCOPY TRẮNG ĐEN
MODEL MÁYTHÔNG SỐ KỸ THUẬTGIÁ THUÊ/ĐỊNH MỨC
RICOH MP201/301SPF
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 20-30 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A4
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 35 Kg
450.000 Vnđ/ tháng
Định mức
2000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ
RICOH MP5210SPF
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 50 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A4
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 47 Kg
550.000 Vnđ/ tháng
Định mức
2.000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ
RICOH MP2550/2851
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 25 - 28 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A3
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 75 Kg
700.000 Vnđ/ tháng
Định mức
4000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ
RICOH MP2852/3053
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 28 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A3
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 75 Kg
800.000 Vnđ/ tháng
Định mức
4000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ
RICOH MP4001/5001
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 40-50 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A3
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 85 Kg
850.000 Vnđ/ tháng
Định mức
4000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ
RICOH MP4002/5002
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 40-50 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A3
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 97 Kg
900.000 Vnđ/ tháng
Định mức
4000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ
RICOH MP6001
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 60 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A3
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 297 Kg
1.800.000 Vnđ/ tháng
Định mức
10.000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ
TOSHIBA E305/306/307/357
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 30 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A3
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 75 Kg
700.000 Vnđ/ tháng
Định mức
5000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ
TOSHIBA E3008A/4508A
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 30 - 35 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A3
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 80 Kg
850.000 Vnđ/ tháng
Định mức
4000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ
TOSHIBA E656/657/757
- Copy – in mạng – Scan màu
- Tốc độ: 65 - 75 bản/phút
- Khổ giấy lớn nhất: A3
- Copy – in đảo 2 mặt tự động
- Chức năng tiết kiệm điện
- Trọng lượng: 297 Kg
1.300.000 Vnđ/ tháng
Định mức
8000 bản/ tháng
Vượt định mức
100đ/ tờ